مربیان باشگاه گیو

سپیده اسحاقی

مدرک مربیگری بدنسازی درجه ۳ و درجه ۲ بدنسازی زیر نظر فدراسیون پرورش اندام با سابقه ی ۱۸ سال مربیگری

نفس توسلی

مدرک مربیگری بدنسازی درجه ۳ زیر نظر فدراسیون پرورش اندام با سابقه ۶ سال مربیگری

بهار اشرفی

مدرک مربیگری بدنسازی درجه ۳ زیر نظر فدراسیون پرورش اندام مدرک مربیگری فیتنس، trx، آمادگی جسمانی با سابقه ۷ سال مربیگری

سحر سلیمانی

مدرک مربیگری درجه ۳ زیر نظر فدراسیون پرورش اندام با سابقه ۴ سال مربیگری